HomeУслугиПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА

ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА

.

        Организираме превземање на вашата пратка од адреса и достава до саканата
                                                      дестинација
.
 
 Со нашата мрежа на агенти во целиот свет, организираме превземање од адреса во странство и авионски транспорт на вашата пратка до Македонија.