HomeУслугиАВИОНСКИ ПРЕВОЗ

АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

.

Организираме авионски траснпорт на вашата пратка до сите дестинации во светот, за најкратко можно време.

Организираме превоз на специјални пратки кои имаат потреба од посебен третман, складирање, товарање и транспорт, поради нивната природа:

- опасни материи-DG
- живи животни-AVI
- лесно расиплива стока-
PER
- човечки посмртни остатоци-
HUM
- вредносни пратки-
VAL
- итни медицински пратки
- оружје, муниција.